De Nieuwe Leerweg

De Nieuwe Leerweg

De afkorting vmbo gl/tl staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs gemengde leerweg/theoretische leerweg. In 2024 worden de Gemengde Leerweg en de Theoretische Leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast AVO-vakken, een praktijkgericht programma. De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en wordt er een nieuwe naam gekozen voor deze leerweg. De opleiding duurt in totaal 4 jaar. Met een diploma voor de gl/tl (Nieuwe Leerweg) kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of 4 van het mbo. Dit diploma geeft toegang tot de havo als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Na klas 2 vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan aan de hand van het door hen gekozen profiel.