vmbo

Beroepsgerichte leerwegen (vmbo kb en bb)
Als je het liefst leert door praktisch bezig te zijn, dan passen de beroepsgerichte leerwegen (kaderberoepsgericht kb en basisberoepsgericht bb) goed bij jou. De kaderberoepsgerichte leerweg wordt afgesloten met een eindexamen en bereidt jou voor op niveau 3 en 4 van het mbo. Ook de basisberoepsgerichte leerweg wordt met een centraal eindexamen afgerond en bereidt jou voor op het niveau 1 en 2 van het mbo. In de bovenbouw van basis en kader heb je veel praktijklessen en daarnaast een aantal theorie vakken.

Theoretische leerweg (vmbo tl)
De opleiding vmbo tl/gl duurt in totaal vier jaar en bereidt je voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Bij de theoretische leerweg volg je vooral theorie en bij de gemengde leerweg volg je naast de theorie ook een beroepsgericht vak. Met een diploma voor vmbo tl/gl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo tl diploma geeft ook toegang tot het vierde leerjaar van het havo als aan de voorwaarden wordt voldaan.