vmbo-profielen Campus Winschoten

vmbo-profielen Campus Winschoten

Binnen het eerste en tweede jaar word je al voorbereid op een profielkeuze. Dit profiel volg je in het derde en vierde leerjaar. Voor zowel vmbo-tl als vmbo gl, kb en bb geldt dat alle opleidingen van het derde en vierde leerjaar worden gegeven op Campus Winschoten. Voor leerlingen die in klas 2 het tl-niveau hebben geldt dat zij na het tweede jaar ook de gemende leerweg op Campus Winschoten kunnen volgen.

Voor leerjaar 3 kies je twee profielen uit het aanbod van zeven profielen:

BWI - Bouwen, wonen, interieur 
E&O - Economie en ondernemen
Groen
HBR - Horeca, bakkerij en recreatie
M&T - Mobiliteit en transport
PIE - Produceren, installeren en energie
Z&W - Zorg en welzijn

Je kan ook kiezen voor Dienstverlening & Producten. Hierbij kan je kiezen voor Sport of Theater. Als je dat doet, focus je op één profiel. 

In de loop van leerjaar 3 maak je een definitieve keus in welk profiel je centraal examen wil doen.