Contactmomenten

Op Bovenburen vinden we het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Onze school kenmerkt zich door kleinschaligheid en de korte lijntjes met thuis.

We vinden het belangrijk dat we u zo goed mogelijk informeren over de voortgang van uw zoon/dochter. De driehoek: ouders, leerling, school zorgt ervoor dat we de leerling zo goed mogelijk begeleiden om alles uit de schoolloopbaan te halen.

Naar aanleiding van de tussenstanden of de rapporten zijn er een aantal keren per jaar contactmomenten. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om met een aantal docenten en/of de mentor te praten over de resultaten van uw zoon/dochter.

Portal
Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en wachtwoord voor de portal van het Dollard College. Op de portal kunt u algemene informatie over onze school vinden, de geplande activiteiten, vrije dagen, foto’s en meer.

De mentor
De mentor is de belangrijkste schakel tussen thuis en school. Als ouder/verzorger kunt u altijd contact opnemen met hem/haar als er iets is. In de brugklas heeft de mentor aan het begin van het schooljaar een startgesprek met de driehoek (ouders, leerling, school/mentor). Aan het eind van het jaar volgt een evaluatiegesprek.

Somtoday
Via ons leerlingvolgsysteem Somtoday kun u zien wat voor cijfers uw kind heeft gehaald, wanneer en wat voor huiswerk ze hebben en wanneer uw kind afwezig was. Op deze manier kunt u als ouder helpen bij het plannen van het huiswerk, maar ook of uw kind vakken makkelijk of moeilijk vindt.

Informatieverstrekking
De school verstrekt de leerlingeninformatie aan de ouders/verzorgers, woonachtig op hetzelfde adres als de leerling. De school gaat ervan uit dat bovengenoemde ouders/verzorgers, de eventueel niet op hetzelfde adres wonende ouder op de hoogte stellen.