Jouw vakken

Jouw vakken

Het vmbo bereidt je voor en laat je oriënteren op allerlei soorten werk, beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus heel belangrijk, daarvoor zijn er beroepsgerichte programma’s. Daarnaast worden er theorievakken gegeven. Voor alle beroepsrichtingen zijn er ‘leerwegen’: Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het vmbo. Op onze school worden alle leer­wegen aangeboden. Een leerweg is een manier van leren die het beste bij je past: theoretisch of praktisch.

Aan het einde van de tweede klas laat je een aantal vakken vallen. De keuze die je daarbij maakt, heeft natuurlijk gevolgen voor de mogelijke vervolgopleidingen. Je wordt daar goed op voorbereid. De docenten, je mentor en eventueel ook de studie- en loopbaanbegeleider helpen hierbij. Dit gebeurt in de lessen LOB (Loopbaan-oriëntatie). Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een advies voor een te kiezen leerweg én profiel.

In de vierde klas rond je, binnen de gekozen leerweg en het gekozen profiel, je examen af. Iedereen heeft als verplichte vakken Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding. Vervolgens zijn er, afhankelijk van jouw leerweg, keuzemogelijkheden. Vmbo tl en gl (vanaf 2024 De Nieuwe Leerweg) worden afgesloten met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE). De Basis-en Kaderberoeps­gerichte leerweg sluiten de opleiding af met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE), de eindexamens van de theoretische vakken worden digitaal afgenomen.

De praktijkvakken worden voor alle niveaus (BB, KB en GL) afgesloten met een Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE).