Wie helpen je?

Wie helpen je?

De mentor
Elke klas heeft een mentor. Dat is iemand naar wie je toe kunt gaan als je vragen of moeilijkheden hebt. Hij of zij houdt zich bezig met alles wat van belang is voor de klas. Wat doet een mentor zoal?

In het mentoruur begeleidt de mentor je in alles wat van belang is:


De teamleider, leerjaarcoördinator en leerlingbegeleider
Vrijwel alles wat met de dagelijkse gang van zaken in de school te maken heeft, loopt via de teamleider en leerjaarcoördinator. In principe is elke dag, van het eerste tot en met het achtste uur, de teamleider of leerjaarcoördinator in de school aanwezig. De leerjaarcoördinator overlegt regelmatig met de mentoren en de leerlingbegeleider.. De leerjaarcoördinator is aanspreekpunt voor de basisschool en verzorgt samen met de teamleider, de ouderavonden. De mentoren zijn eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders. De leerlingbegeleider vormt samen met de leerjaarcoördinator de tweede lijn in de begeleiding van leerlingen en fungeert als het ware als de rechterhand van de mentor. Mocht de mentor behoefte hebben aan extra ondersteuning/advies dan kan hij de hulp inroepen van de leerlingbegeleider. Het kan gebeuren dat de leerlingbegeleider jou (en/of je ouders) uitnodigt voor een gesprek om tot de juiste ondersteuning voor jou te komen. Hierbij staat het belang van jou als leerling voorop.

De orthopedagoog en de schoolpsycholoog
Wanneer je niet lekker in je vel zit of problemen hebt met leren kunnen de orthopedagoog of de schoolpsycholoog je helpen. In het algemeen zul je via je mentor met hen in contact komen. Regelmatig overleggen de ondersteuningscoördinatoren van het Dollard College met deskundigen van buiten de school. Hier komen al die gevallen aan de orde die de mentor, de orthopedagoog, de psycholoog of een van de vertrouwenspersonen hebben ingebracht om zo te komen tot de best mogelijke oplossing. Soms wordt de leerling, na overleg met de ouders, voor verdere behandeling naar een externe instantie doorverwezen.

Studie- en loopbaanbegeleider
De studie- en loopbaanbegeleider adviseert jou en je ouders over de leerwegkeuze, de profielkeuze, het vakkenpakket, de vervolgopleiding, de beroepskeuze e.d. Vaak gebeurt dit al in combinatie met het mentoruur, maar als je dat wilt, kun je ook altijd zelf een afspraak maken.

Vertrouwenspersonen
Er kunnen zich situaties of problemen voordoen die jou als leerling zo direct raken en tegelijk ook zo privé zijn, dat je (of je ouders/verzorgers) niet meer weet hoe er mee om te gaan. Zaken die je liever ook niet bespreekt met een willekeurige medewerker van de school of met de schoolleiding. Vestiging Bovenburen heeft ook een vertrouwenspersoon. De taak van de vertrouwenspersoon is luisteren, adviseren en zo nodig stappen ondernemen. Maar dit laatste in principe nooit zonder toestemming van de betrokkenen. Voor bijzondere situaties is er een externe vertrouwenspersoon. De namen van de in- en externe vertrouwenspersonen zijn te vinden op de portal van het Dollard College.