We zijn er voor je

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Er zijn leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning om het vmbo te halen. Dat geldt voor leerlingen die bijvoorbeeld leerachterstanden hebben. Op onze school proberen we je extra ondersteuning te geven als je deze nodig hebt. We houden rekening met je problematiek en/of leerachterstanden. Dit doen we door jou in een kleine klas te plaatsen (max. achttien leerlingen). Daarnaast proberen we het aantal docenten wat jou lesgeeft te beperken. Zo geeft in klas 1 de mentor bijna de helft van de lessen aan zijn/haar mentorklas.

Remedial Teaching
In alle brugklassen wordt onderzocht of er bij leerlingen sprake is van leerachterstanden en/of leerproblemen. Als dat nodig is, wordt er actie ondernomen (Remedial Teaching).